Güneş Enerjisinden Elektrik Nasıl Elde Edilir ve Avantajları Nelerdir?

Güneş enerjisi yenilenebilir bir enerji türüdür. Yenilenebilir enerji derken de doğada sürekliliği olan kaynaklardan elde edilen enerjiyi kastediyoruz.

Güneş ışığı foton adı verilen küçük enerji parçacıklarından meydana gelir. Güneşten çıkan fotonlar enerjiyi dünyaya kadar taşırlar. İşte bu enerji güneş enerjisi panelleri aracılığı ile elektrik enerjisine çevrilir. Bu panellere fotovoltaik paneller de denir. Bu paneller pozitif ve negatif katmandan oluşan silikon gibi yarı iletken hücrelerden meydana gelir. Bu katmanlar aracılığı ile doğru akım oluşturulur.

Fotovoltaik sistemin bir diğer bileşeni de inverter da denilen çeviricilerdir. Bu çeviriciler doğru akımı, şehrin şebekesinden gelen akım olan alternatif akıma çevirirler.

İki farklı durum söz konusudur. Birincisi, güneş enerjisi sisteminin şehir şebekesine bağlı olduğu durum. Bu durumda, çevirici fotovoltaik panellerden aldığı elektrik enerjisini şebekeden gelen dağıtım kutusuna gönderir. İkinci durumda ise, sistem şehir şebekesine bağlı değildir. Böyle bir halde ise, panellerden gelen enerji binanın içindeki elektrik prizlerine aktarılır.

İlk durumda kullanılan inverterlere senkronize inverter, ikinci durumda kullanılanlara ise bağımsız inverter denir.

Bir fotovoltaik sistemde, panel ve inverterden başka ayrıca akü grubu ve şarj kontrol cihazı da bulunur. Bu ana bileşenlerin yanı sıra ise sigorta, solar kablo ve konektörler, elektrik panoları ve de konstrüksiyonla ilgili malzemeler gibi yardımcı bileşenler de vardır. 

Akü grubu, üretilen elektrik enerjisinin depolanmasında kullanılır. İhtiyaç olduğunda bu depolanan enerji kullanılır.

Şarj kontrol cihazı ise güneş enerjisi paneli ile akü arasında bulunur ve voltaj ayarlamasını sağlar. Yani güneş enerjisi panelinden aküye giden şarjı ayarlayarak akünün fazla şarj olmasına mani olarak arıza yapmasını veya kısa sürede miadının dolmasını önlemiş olur.

Güneş panellerinin verimi, kullanılan panel çeşidine ve mevcut ortama göre değişir. Akünün verimi ise temiz tutulup tutulmadığına ya da güneşe dik bir şekilde konulup konulmamasına bağlıdır.

Güneş enerjisi sistemi nerelerde kullanılabilir?

Güneş enerjisi sisteminin kullanım alanı oldukça fazladır. Bunların belli başlıları şunlardır:

 • Okullarda, hastanelerde, otellerde, benzin istasyonlarında, alışveriş merkezlerinde, organize sanayi bölgelerinde ve hatta evlerde kullanılır.
 • Tarlaların sulamasında kullanılır.
 • Trafik, park ve sokak lambalarında kullanılır.
 • Demiryolu, metro vb. taşımacılıkta kullanılır.
 • Elektronik alanda da tabletler, hoparlörler, dondurucular vb. diğer elektronik eşyalarda kullanılır.

Güneş enerjisi sistemin avantajları nelerdir?

Bu sistemin şüphesiz birçok olumlu yönü vardır. İşte bunlardan bazıları şöyle:

 1. Yukarıda da bahsettiğimiz üzere güneş sürekliliği olan yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Tükenebilecek veya kısıtlı bir kaynak değildir.
 2. Şebekeye bağlı olun ya da olmayın elektrik üretmenizi sağlar.
 3. Sistemin işleyebilmesi için havanın ille de sıcak olması gerekmez; az miktarda güneş ışığı da iş görür.
 4. Elde edilen elektrik sadece kullanılacağı gibi şebekeye bağlanıp satılabilir de.
 5. Çoğu uygulamada karmaşık bir teknoloji kullanılmaz.
 6. Kurulum maliyeti farklı enerji sistemlerine göre daha uygundur.
 7. Yatırım getirisi yüksektir.
 8. Hemen hemen her yerde kurulabilir.
 9. Petrol gibi ithal edilen bir enerji kaynağı olmadığından ekonomik krizlerden etkilenmez.
 10. Kurulumu yapıldıktan sonra kendi kendine çalışır ve manuel müdahale gerektirmez.
 11. Sistem, dayanıklı malzeme yapısından ötürü kötü hava durumuna karşı dayanıklıdır.
 12. Başka enerji kaynakları ile karşılaştırıldığında bakımı daha basittir. Bakım maliyeti de yüksek değildir. Aynı şekilde işletme maliyeti de yüksek değildir.
 13. Çevre dostudur. Ses, zehirli gaz, toksik madde ya da radyasyon gibi çevreyi etkileyen olumsuz sonuçları yoktur.