İç Mimarlık Nedir?

İç Mimar yaşam yerlerinin konforunun arttırılması ve daha da yaşanabilir hale getirilmesi için mimari bir projenin en verimli şekilde kullanılması birtakım Estetik kaygılarla birlikte sosyo-politik felsefeyi de içine alan mühendislikten öte bir kavramdır. Bir yapının estetiğinden mühendis değil mimar sorumludur Yapı üzerinde herhangi bir değişiklik yapılacağı zaman bu bilgiyi mühendise değil mimara sorulmaktadır. Çünkü planlamanın ana uzmanı mimardır. Yapının hangi yöne göre yönlendireceğinden tutularak imal edilecek Odaların birbirleriyle sanatsal ilişkileri kullanılacak renkler desenler kullanılacak mobilyalar süsleme araçları Hatta tablolar iç mimarların çalışma alanına girer.

Binaların yapıların günümüzde tasarımlar kullanım aşamalarından mimar sorumludur ve çevreye zarar vermemek de mimarın görevleri arasındadır. Kalabalıklaşan nüfusun getirdiği yük nedeniyle çevre kirliliği çevre sorunları gittikçe artmaktadır. Çevre sorunlarını çözmek için var olan yapıların yeniden restore edilerek ve işlevlendirilerek çevreye zarar vermeden tasarlanması yine mimarın görevi olmakla birlikte yaşam alanlarını şekillendiren iç mimarlara da büyük sorumluluklar düşer.

Bir yapı oluştururken izmir iç mimar bu yapının sosyal kültürel ekonomik çevresel ve teknolojik boyutlarını bir arada disiplin içinde aynı anda düşüne bilmelidir.

Buna göre bir iç mimarın asıl görevi, ekonomik imkanları göz önünde tutarak, bir mekanın içinde kullanılacak tüm eşyaların neler olduğunu seçer ve bunu sanat-estetik kaygı ile en uygun ve makul fiyatlarda yapmaya çalışır.

İç mimar, istisnalar kaideyi bozmamakla birlikte yapının iç düzenini tasarlarken sanat estetik kaygıları taşırken kullanılacak malzemelerin ekonomik olarak alınmasından da sorumludur.

İç mekanın donanımını tasarlarken insan-donanım-mekân sorunlarını alışılmış biçim ve ölçülendirmelerin ötesine geçerek, gelecek kaygısını duymak ve gelişimlere açık olarak tüm iç konsepti tasarlamak gibi karmaşık bir dizi görev ve sorumluluğu da üstlenir.

İç Mimar Ne Yapar

İç mimar mekanı tasarlarken ilk aşamada etütlerden başlar ve uygulamanın bitimine kadarki tüm süreçte ekip içinde yer alarak ekibi yönlendirir.

İyi bir İç Mimarın Özellikleri

İç mimar müşteri isteklerini dinler, ihtiyaçlarını belirler,bir mekanda yapılması gereken değişiklikleri yapar, mekana konulacak eşyaların konum tasarımını yapar. Ürün ve malzeme için gerekli ücretleri hesaplar, iç mimaride kullanılacak dekorasyon malzemelerin satın alınma sürecine katılır. En iyi dekorasyon ürünlerini en ekonomik fiyata mal etmeye çalışır. İç mimar, iç mekanda kullanılacak eşyalardan sorumludur. Halıdan perdeye, sehpadan mutfak dolabına kadar her ürünün alımında etkin rol oynar. Bu malzemelerin seçimini yaparken iç mimar konforu ve yaşam kalitesini arttırmayı hedefler, temin edilecek malzemelerin en uygun fiyatlarla ve yüksek kalitelerle teminine yardımcı olur.

Bir iç mimarın çalışma alanı sadece evler değildir, iş yerleri sinema salonları bahçeler, restoranlar, lokantalar dahi iç mimarın çalışma alanı              içindedir.

 

 

Ev mimarlığı ile işyeri mimarlığı arasındaki farklar

Gerek ev mimarlığı olsun gerekse ofis iş yeri mimarlığı olsun her mimarın yapıyı dizayn etme stili farklı olabilir. Bu nedenle beklentilerinizi önceden hazırlamalı ve nasıl bir ev ya da nasıl bir iş yeri tasarlanırsa rahat ve konforunuzun zirvede olacağını belirlemeniz gerekir. Bu koşulu sağlamak için kırmızı çizgileriniz varsa, o kırmızı çizgileri iç mimar ile görüşmelisiniz. Bazı mimarlar ferah bir yapı tasarlarken geniş bir terası ve yüksek bir tavanı olmazsa olmaz bulabilir. İç ve dış mekanda aydınlatma konusu da önemlidir. Örneğin ışığın şiddeti ışığın rengi kaynağı iç yapının şekillenmesinde önemli rol alır. Örneğin birçok müşteri çatı katı sever, böyle müşteriler için doğru çatının taslak biçimi ve çatının konstrüksiyonu yapının maruz kaldığı iç ve dış koşullar ile kullanıcı ihtiyaçlarını optimize etmek yine iç mimarın görevidir. Ayrıca bu yapılarda ısı yalıtımının da çok iyi yapılması gerekir. Yapının uzun yıllar dayanıklı olabilmesi için dış koşullardan izole edilmesi gerekir. İç mimaride kullanılacak malzemeleri istenen şekilde iç yapıya uydurabilmek bazen zor olabilir. Hazır malzemeler bu ihtiyacı karşılamadığında imalat atölyeleri ile irtibata geçmek gerekebilir. Hem ev dekorasyonunda hem de iş yeri dekorasyonunda malzemelerin seçimi yerleşimi, konumlandırılması, ışığın seçimi, yerin dış ortam şartlarından izolasyonu yine mimar tarafından düşünülmelidir.

Mimarlık fiyatları nelerdir

İç mimarlık için istenecek fiyat, yerin büyüklüğüne göre, müdahale edilecek malzemelerin çeşidine göre değişmektedir.

Anahtar teslim tarzı işlerde İç Mimar ya da İç Mimarlık şirketi müşterisinin ev veya işyerine hem projede yardımcı olur,  hem de işin inşaat kısımları ile ilgilenir. Ayrıca daha ince imalatlar olan, perde, mobilya ve diğer küçük ayrıntılar için size bir maliyet hesabı çıkarır.

Mimar Fiyat Belirleme Kriterleri Nelerdir.

Satın alınacak tüm ürünler için liste hazırlanır ve müşteriye sunulur. Kötü sürprizlerle karşılaşmamak için önceden maliyet hesabının yapılması hem müşterinin lehinedir, hem de iç mimarın planlı ve programlı çalışmasını sağlar. Fiyatlar, talep sahibi ile mimar arasında pazarlık usulü ile netleştirilebilir.